Werkzaamheden Brandweerkruising

School . Aanpassingen 1137

De uitslagen van de enquête met betrekking tot verandering van de Brandweerkruising Kamerlingh Onnes – Lorentzweg zijn positief gevonden en daarom beginnen op 17 oktober de werkzaamheden om de kruising definitief te veranderen.

De linksafstroken verdwijnen en de ruimte op de middeneilanden wordt vergroot. Daarmee wordt de oversteekbaarheid van de kruising voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) gemakkelijker. Vanwege hinder is er bewust voor gekozen om de werkzaamheden te starten in de herfstvakantie.

De werkzaamheden duren twee weken. Om voldoende veiligheid voor de wegwerkers te creëren, is op de Kamerlingh Onnesweg tussen Minckelersstraat en Den Uylplein alleen verkeer mogelijk richting Den Uylplein. De Lorentzweg en Anthony Fokkerweg zijn gedurende de werkzaamheden ter hoogte van de kruising afgesloten. Op donderdag 27 oktober is de kruising voor alle gebruikers afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Campagne ‘Veilig naar school’

De ‘Brandweerkruising’ is onderzocht vanuit de campagne Veilig naar School. Met die campagne wordt bij basisscholen in Hilversum gewerkt aan een veilige schoolomgeving. Aanleiding was dat er een gevoel van onveiligheid heerst tijdens de schoolspits.

Op deze kruising spelen veel belangen. Zo moeten kinderen, ouders en klassen van de Lorentzschool veilig kunnen oversteken; het verkeer op de buitenring moet blijven rijden en de brandweer moet uit kunnen rukken.

Lees hier de volledige Huis-Aan-Huis 

Trackback van jouw site.