0-meting Veilig naar school

Centrum . Feiten en Cijfers 2218

Vanuit de campagne Hilversum Veilig  naar school, kijken we per schoollocatie naar de behoefte en hoe de gemeente dit samen met de scholen kan realiseren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de school afspraken maakt met ouders over het parkeren. Een ander voorbeeld is dat de oversteekplaats duidelijker in beeld mag komen. Belangrijk is dat de gemeente met iedereen rekening heeft te houden. Dat betekent dat de wens van een school, ook leefbaar dient te zijn voor omwonenden. De rijrichting omdraaien of eenrichtingsverkeer instellen zullen we dus niet zo snel doen.

Om per school maatwerk te leveren, wordt intensief samengewerkt. In dit proces worden ook de ouders en bewoners betrokken. Om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften, wordt bijvoorbeeld een enquête uitgezet. Wil je weten wat de resultaten in jouw schoolomgeving zijn? Kijk dan in het overzicht.