Verkeersouderslidmaatschap

Centrum . Tips 1120

Alle basisscholen kunnen het VVN Verkeersouderlidmaatschap afsluiten. Het lidmaatschap biedt scholen de mogelijkheid om ieder schooljaar gebruik te maken van vier gratis productpakketten, die elk een handleiding voor het organiseren van een verkeersproject bevat. Daarnaast is ieder pakket voorzien van voldoende actiemateriaal om het project met 100 leerlingen uit te voeren.
Voor het schooljaar 2015-2016 zijn er geen kosten aan het verkeersouderlidmaatschap verbonden. Scholen kunnen zich online aanmelden voor het verkeersouderlidmaatschap.

VVN Verkeersouder
Aan het verkeersouderlidmaatschap zit een verkeersouder gekoppeld. Als verkeersouder kunt u zich online aanmelden bij VVN.
De meerwaarde van een verkeersouder voor uw school is dat hij/zij:

  • Helpt met de organisatie van verkeersacties en daardoor het schoolteam werk uit handen neemt;
  • Het aanspreekpunt is voor andere ouders over verkeersveiligheid en praktische verkeersprojecten;
  • Samen met het schoolteam bedenkt welke acties er per schooljaar gedaan worden;
  • Het team ondersteunt door aandacht voor praktische verkeerslessen te hebben;
  • Helpt om door middel van positieve aandacht de verkeersveiligheid te vergroten;
  • Aandacht heeft voor de verkeersveiligheid rondom school met als doel: kinderen veilig op weg helpen!

Op www.vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders staat alle aanvullende informatie.

Trackback van jouw site.