VerkeersLokaal

School . Lesmateriaal 1134

Verkeerslokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Het doel van het programma is om leerlingen verkeers- en gedragsregels te leren aan de hand van herkenbare verkeerssituaties op de eigen woon-schoolroute en in de eigen wijk. Lastige verkeerssituaties onderweg worden door de leerlingen aangegeven en besproken in de klas.

Lokale situaties kunnen verwerkt worden in een quiz op maat doordat foto’s worden gebruikt uit de omgeving van de school. Voor de leerlingen zijn de situaties herkenbaar en daarmee toepasbaar. In Hilversum zijn al vier lokale verkeersquizzen gemaakt en opgenomen in Verkeerslokaal.

Verkeerslokaal is een goede ondersteuning om leerlingen in groep 8 en de brugklas de nieuwe school-thuisroute te laten ontdekken. In groep 7 helpt Verkeerslokaal bij de voorbereiding op het verkeersexamen.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

1. Lokale verkeersquiz: verkeersvragen over verkeerssituaties in de eigen gemeente of schoolomgeving

2. School-thuisroutes: leerlingen kunnen hun eigen schoolroute intekenen in het programma.

3. Puntenpriksysteem: leerlingen kunnen zelf aangeven welke verkeerslocaties zij gevaarlijk vinden, door punten te prikken op een kaart en die te voorzien van een toelichting.

Inloggen
Elke leerling krijgt een eigen inlogcode. Via de website www.Verkeerslokaal.nl krijgt de leerling toegang tot het programma dat geschikt is voor digibord, PC en tablet. De docent kan de voortgang en resultaten van de leerlingen eenvoudig bekijken. Dit biedt de mogelijkheid nader op bepaalde situaties of vragen in te gaan of zelfs om er met de klas buiten op straat te gaan kijken.

Gemeente Hilversum biedt scholen die deelnemen aan Veilig naar school de mogelijkheid om voor groep 7 en 8 gedurende een schooljaar gebruik te maken van het onderdeel de lokale verkeersquiz. Er zijn ook quizzen in het Engels beschikbaar.

Trackback van jouw site.