Veilig oversteken

School . Tips 1129

1 op de 10 scholen heeft behoefte aan een verkeersbrigade, dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Veilig Verkeer Nederland.

Ook vanuit scholen in Hilversum komen vragen voor ondersteuning bij het opleiden van verkeersbrigadiers. In het filmpje is te zien hoe de Fabritiusschool hier op maandag 14 september het startschot voor heeft gegeven.

De gemeente kan scholen in Hilversum ondersteunen bij de stappen die nodig zijn:

  1. In overleg met de gemeente en de politie, wordt gekeken of een locatie geschikt is voor verkeersbrigadiers.
  2. Als een geschikte locatie is vastgesteld, kan de school vrijwilligers werven. Belangrijk is dat er elke schooldag per oversteekmoment 2 vrijwilligers beschikbaar zijn.
  3. De gegevens van de vrijwilligers worden aangeleverd bij de gemeente. Voor deze mensen wordt een cursus georganiseerd.
  4. De cursus wordt gegeven door de politie. De school ontvangt hierbij oversteekbordjes en hesjes en kan daarna aan de slag.
/ 035- 6292075. Wil je als school aan de slag met verkeersbrigadiers? Neem dan contact op met Maarten Wiegant. Samen zetten we ons in voor veilig oversteken in Hilversum.