Terugblik aanpassingen

Centrum . Aanpassingen 1055

Door de samenwerking met de scholen, leerlingenraden, verkeersouders, omwonenden en BINK hebben we in 2015 mooie dingen kunnen bereiken door verschillende fysieke maatregelen te nemen.

Wat hebben we gedaan?

  • Bij 9 schoollocaties is de school-markering aangebracht.
  • De veel gebruikte oversteekplaatsen rondom de Paulusschool zijn gemarkeerd door kanalisatiestrepen en borden.
  • Het belang van een lege brandweeropstelplaats bij de Melkfabriek is benadrukt.
  • Er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen op de Diependaalselaan, om de fietsroute naar de Elckerlycschool veiliger te maken.
  • In de Hilvertsweg is een plateau aangelegd om aandacht te vragen voor de kinderen van de Goudenregenschool en is de snelheid van het autoverkeer op de Kolhornseweg verlaagd door verbreding van het middeneiland.
  • De drukke oversteekplaats voor de Wilhelminaschool kreeg extra aandracht door de visuele drempel en zebra.
  • De route naar De Wilge is veiliger gemaakt doordat we extra verkeersruimte aan hebben mogen leggen op grond van de kerk en de inrichting van het schoolplein daarop aan hebben laten sluiten.

We zijn trots op de resultaten en de voorbereidingen voor de scholen waar in 2016 schoolmarkeringen worden aangebracht zijn in volle gang. Daarnaast kijken we ook hoe de situatie overzichtelijker gemaakt kan worden qua naar school lopende en fietsende kinderen, maar ook voor het veilig parkeren. Ook worden er vrolijke stoeptegels aangebracht waarmee kinderen verkeerssituaties kunnen oefenen.

Trackback van jouw site.