Ongevallen in Hilversum

School . Feiten en Cijfers 1476

De tabel geeft weer, hoeveel kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar al lopend of fietsend een ongeval met letsel hebben opgelopen. Hierbij was minimaal een ambulance ter plaatse of het kind is in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Uit de tabel blijkt, dat kinderen in de leeftijd van 12 jaar vooral met de fiets slachtoffer zijn van ongevallen (36 kinderen). Kinderen tot 9 jaar zijn overwegend lopend onderweg als zij een ongeval krijgen. De ongevallenpiek onder 12-jarigen is te verklaren door het gegeven dat deze kinderen de overstap maken van de basisschoolroute naar de weg naar de middelbare school. De fietsafstand is groter geworden en de kinderen komen meer complexe verkeerssituaties tegen waar zij minder goed bekend mee zijn.

Het is dan ook van groot belang dat kinderen al vroeg leren om deel te nemen aan het verkeer. Hoe beter kinderen geoefend zijn, hoe beter zij het fietsen beheersen en hoe beter zij zich op latere leeftijd kunnen handhaven in meer complexe situaties. Dan nog is het van belang de fietsroute naar de nieuwe middelbare school samen te oefenen, niet één keer maar liefst vaker.

Ongevallen naar leeftijd in Hilversum, bron: ViaStat online.