Leer in het Verkeer

School . Lesmateriaal 1540

Leer in het Verkeer is een lespakket voor peuters en kleuters. Samen met de tekeningen en versjes van Dick Bruna leren zij spelenderwijs hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen. Het lespakket is voorzien van een handleiding voor juffen en meesters. De kist is verder gevuld met onder andere een dvd, cd, voorleesboek stoeprand…stop!, verkeersspellen, wenborden, vertelplaten en doeboekjes of doebladen. Door te kijken, zingen, lezen, spelen en knutselen wordt verkeerseducatie naast ontzettend leerzaam ook nog eens heel leuk.

Ouderbetrokkenheid
Ouders hebben de taak om hun kind het goede voorbeeld te geven. Om de ouderbetrokkenheid bij de verkeerseducatie van het kind te vergroten, is de Joep-in-het-verkeer verteltas ontwikkeld. De verteltas is gevuld met een ouderbrief, dvd, cd en het voorleesboek en kan gedurende een afgesproken tijd door het kind geleend worden. Zo kan het kind thuis, samen met de ouders, oefenen op het deelnemen in het verkeer.