Kick-off International Primary School

School . Activiteiten 736

9 februari was de kick-off op de IPS (International Primary School). Na een leuke ochtend met een fietsroute langs de drie locaties en verschillende activiteiten is het convenant getekend.

IPS is een erg enthousiaste school en heeft verkeer goed op de agenda staan. Ze werken met een Traffic Safety protocol voor ouders met parkeerinstructies voor de ouders. Naar aanleiding van Veilig naar School zal IPS samen met de gemeente verkeersflyers/ folders over verkeer / parkeren etc. opstellen voor ouders. De school wil graag met de kinderen aan de slag. IPS gebruikt hiervoor Engelstalige verkeerspakketten van VVN. De school heeft het voornemen om na een jaar met verkeerseducatie deel te nemen aan het verkeersexamen.

Op de drie locaties worden in het voorjaar markeringen aangebracht. Daarnaast zijn er per locatie specifieke maatregelen onderzocht. Voor de locatie aan de Minckelerstraat zijn bijvoorbeeld ideeën voor een kiss & ride, een aparte ingang voor fietsers en het creëren van een achteringang waar het rustiger is in de straat.

Trackback van jouw site.