Kick-off Fabritiusschool

School . Activiteiten 1141

De samenwerking tussen de Fabritiusschool en Veilig naar School is dan op woensdag 15 juni 2016 ook officieel gestart. Het Veilig naar school convenant werd ondertekend en het was een feestelijke dag op de school.

De dag begon met het ontvangst door directeur Frank Higler, met daarop volgend het ondertekenen van het convenant. Aansluitend gaf wethouder Floris Voorink de aftrap van het verkeersexamen door deze als eerste te gaan fietsen.

De gemeente heeft een permanente fietsroute voor het verkeersexamen. De route is voorzien van herkenbare bewegwijzering, 6,6 km lang en brengt de leerlingen langs verschillende verkeerssituaties.

 

Fysieke aanpassingen
Om het attentieniveau voor de weggebruikers rondom de school te verhogen, is het plan om in totaal 11 schoolmarkeringen aan te brengen bij de twee locaties van de Fabritiusschool.

Daarnaast hebben we gesproken over enkele ‘Nijntje’ tegels in de nabijheid van de school.

 

Trackback van jouw site.