Kick-off Da Costa school

School . Activiteiten 1101

Op vrijdag 1 april hebben wethouder Floris Voorink en schooldirecteur Fred Butje in het gloednieuwe gebouw van de Da Costa school het Veilig naar School convenant getekend. De verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp op de Da Costa school, dat bleek wel uit alle voorbereidingen van de kinderen tijdens deze kick-off.

De onderbouw heeft een mooi lied gezongen en de bovenbouw pakte uit met een quiz waaraan de wethouder mocht deelnemen!

 

lied dacosta

Trackback van jouw site.