Aanpassingen zomer ’15

School . Aanpassingen 1084

Tijdens de zomervakantie van 2015 zijn wederom aanpassingen gedaan aan de wegen rond de scholen. Terwijl veel van ons genoten van een vakantie, waren de stratenmakers en asfalteerders druk in de weer. Naast de standaard maatregel met letters en borden, zijn ook drempels, oversteken en toegangen tot het schoolplein aangelegd of verbeterd.

Voor het eerst in dit project zijn we gestuit op weerstand van omwonenden. We betreuren dat heel erg, maar proberen hier zo goed mogelijk en met het oog op de verkeersveiligheid van de kinderen mee om te gaan.

De voorbereidingen voor werkzaamheden in de herfstvakantie zijn in volle gang. Daarnaast worden maatregelen in het kader van Veilig naar school tijdens reguliere wegwerkzaamheden meegenomen. En we kijken alvast vooruit naar volgend jaar.