Enquête brandweerkruising

School . Aanpassingen 1639

Vanaf eind 2015 is de brandweerkruising Kamerlingh Onnesweg/ Lorentzweg bij wijze van proef anders ingericht. Gemeente Hilversum nodigt bewoners en betrokkenen uit om deel te nemen aan de online evaluatie.

Op basis van deze evaluatie, de enquête onder ouders en leerkrachten van de Lorentzschool en een onderzoek naar het effect op de doorstroming, wordt bepaald of er een definitieve aanpassing komt.

Mocht de kruising definitief worden aangepast, dan wordt dat medio oktober 2016 uitgevoerd en blijft de proefopstelling tot medio oktober 2016 staan.

Deelname aan de evaluatie kan door hier de online enquête in te vullen

Trackback van jouw site.