1 2

VerkeersLokaal

Verkeerslokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Het doel van het programma is om leerlingen verkeers- en gedragsregels te leren aan de hand van...

ANWB Streetwise

Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke verkeer. Daarom heeft de ANWB het programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral ook leuk en leerzaam...

Leer in het Verkeer

Leer in het Verkeer is een lespakket voor peuters en kleuters. Samen met de tekeningen en versjes van Dick Bruna leren zij spelenderwijs hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen. Het lespakket is...

ANWB Lichtbrigade

In de aanloop naar de winter komt de ANWB Lichtbrigade in actie voor veilige en goede verlichting op de fiets. Onder het motto ‘Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!’ organiseert de...

Overzicht verkeerseducatie

De toolkit 'Permanente verkeerseducatie' is een gezamenlijke uitgave van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer en Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De toolkit geeft per doelgroep een overzicht...

Voorleesboek over verkeer

Voor de groepen 1 t/m 4 is er een voorleesboek over verkeer verkrijgbaar: ‘De Verkeerskalender’. De kalender kan zowel op de opvang als op de basisschool gebruikt worden. Bij iedere maand hoort...