1 2

Uniforme inrichting

De schoolomgevingen in Hilversum zijn veilig, maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom is het herkenbaar en op dezelfde manier inrichten van de openbare ruimte rondom basisscholen een onderdeel...