Overzicht verkeerseducatie

Centrum . Lesmateriaal 1602

De toolkit ‘Permanente verkeerseducatie’ is een gezamenlijke uitgave van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer en Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De toolkit geeft per doelgroep een overzicht van instrumenten en handvatten die ingezet kunnen worden voor verkeerseducatie.

Bekijk hier het kennisplatform.

Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer