Hilversum Veilig naar school

De verkeersveiligheid rondom basisscholen wordt regelmatig als onveilig ervaren. Ouders laten hun kinderen daarom niet graag alleen lopen of fietsen en voelen zich genoodzaakt om mee te fietsen of de kinderen met de auto te brengen. Maar hoe meer auto’s rond de school, hoe onveiliger de situatie wordt. Er ontstaat een vicieuze cirkel die de gemeente met alle betrokkenen wil doorbreken. Hilversum veilig naar school is een campagne van de gemeente met een structurele aanpak voor een veilige schoolomgeving. Het doel is om dit samen te bereiken. Lopen of fietsen naar school moet op een veilige manier kunnen.

Campagne Veilig naar school
De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer rondom basisscholen in Hilversum wordt verbeterd door fysieke aanpassingen in de openbare ruimte. Hierbij is aandacht voor het realiseren van oversteekzones, stoplichten en andere veiligheidsmaatregelen. Maar met alleen fysieke aanpassingen zijn we er niet. Meer lopen en fietsen vraagt om een gedragsverandering, dit begint met bewustwording.

Vanuit de campagne Veilig naar school, delen we op verschillende manieren kennis en informatie. Op deze site staan tips en voorbeelden van de deelnemende scholen in Hilversum. Maar we hoeven het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden. Kijk bij de links op deze site en leer van de landelijke successen!

Ouders en kinderen leveren zelf een belangrijke bijdrage aan het veiliger maken van de schoolomgeving. Hoe meer kinderen op de fiets of lopend naar school komen, hoe minder auto’s bij de school. Dit maakt het verkeersbeeld overzichtelijker en dus veiliger. Daarnaast draagt lopen en fietsen bij aan de verkeersontwikkeling van kinderen én het is een stuk gezonder. Maar net zoals je zwemmen niet uit een boekje leert, wordt deelnemen aan het verkeer niet veiliger als je alleen de verkeersregels uit je hoofd leert. Het is van belang om veel te oefenen met je kind in het verkeer. Kortom gewoon doen!